• راهکار ها و خدمات
  • همکاری با ما
  • پشتیبانی

شناسه صاپست

یک آدرس, هر جـــــــــــــــا که باشید

با صاپست یک آدرس برای همیشه داشته باشید.

آدرسی که به صورت آنلاین قابل تغییر است و می توانید برای ارسال یا دریافت مرسوله ها به جای آدرس و کد پستی از آن استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن صاپست
رهگیری مرسوله
آدرس یابی

صرفه‌جويی در وقت

با استفاده از شناسه صاپست دیگر نیازی به درج آدرس و کدپستی بر روی مرسولات نمی‌باشد و این فرآیند موجب تسریع و سهولت در ارسال مرسولات انبوه خواهد شد.

امنيت اطلاعات و حفظ حريم شخصی

با استفاده از شناسه صاپست، فرستنده و گیرنده نیازی ندارند شرح آدرس و مشخصات یکدیگر را در اختیار داشته باشند. فقط کافی است شناسه خود را بدون هیچ گونه اطلاعات اضافی در قسمت فرستنده/گیرنده ثبت نمایند.

تغيير آنلاين آدرس

تا قبل از آنکه فرستنده اقدام به ارسال مرسوله نماید، گیرنده می‌تواند آدرس خود را به صورت آنلاین تغییر داده تا مرسوله به آخرین آدرس ثبت شده ارسال شود.

گزارش ‌گيری آسان و سريع

از طریق حساب کاربری، امکان دریافت انواع گزارشات مرسولات ارسالی و دریافتی وجود دارد.

صاپست در همه جای ایران:

بیش از1400دفتر پستی در سراسر كشور

بیش از8000دفتر پيشخوان دولت (شهری)

بیش از8000دفتر پيشخوان دولت (روستايی)