• راهکار ها و خدمات
  • همکاری با ما
  • پشتیبانی

شرکت ها

اگر دارای شرکت سهامی عام، خاص، مسئولیت محدود، تعاونی، موسسات و سایر مواردی که مشمول قانون ثبت شرکتها می شود و دارای شناسه ملی یا شماره ثبت می باشید برای استفاده از مزایای صاپست باید در این بخش ثبت نام نمایید.

شناسه ملی شرکت

مدت زمان اعتبار: نامحدود

با انتخاب این شناسه می توانید شناسه ملی شرکت خود را جایگزین آدرس دفتر یا محل کار خود نمایید.

شناسه دلخواه

مدت زمان اعتبار: نامحدود

شما می توانید 7 رقم دلخواه را به عنوان شناسه خود انتخاب نمایید تا برای همیشه جایگزین آدرستان شود.